Nota redakcyjna 2/2010

W niniejszym numerze Cancer Surgery zamieszczona jest praca szeroko omawiająca technikę Fast Track. Jest to monografia przedstawiająca program opieki nad chorymi, którzy zostali poddani planowym zabiegom operacyjnym z powodu nowotworów przewodu pokarmowego. Zastosowanie tego schematu postępowania jest szersze i może dotyczyć innych jednostek chorobowych. Warto zwrócić uwagę na poszczególne aspekty prowadzenia pacjenta zarówno przed jak i po zabiegu operacyjnym.

Następna praca omawia rolę żywienia i poziomu albumin w procesie leczenia chorób nowotworowych. Ze względu na tematykę stanowi wartościową informacje użytkową w powiązaniu do procesu prowadzenia pacjentów według schematu Fast Track.

Z kolei praca dotycząca oceny wolnych komórek raka jelita grubego w otrzewnej stanowi kontynuację ważnego tematu poruszonego w poprzednim numerze Cancer Surgery. Zagadnienie to może dotyczyć aż 10% wszystkich chorych leczonych chirurgicznie z powodu raka jelita grubego z intencją wyleczenia, u których niedoszacowanie stopnia zaawansowania lokoregionalnego może być przyczyna niepowodzeń leczenia.

Praca porównująca aspekty onkologiczne w operacjach jelita grubego wykonanych laparoskopowo jest próba spojrzenia na nowoczesne techniki chirurgiczne z punktu widzenia chirurga onkologa. Temat ten jest niezwykle ważny, szczególnie w przypadku, gdy chirurg nie ma na co dzień do czynienia z zabiegami laparoskopowymi u chorych z rakiem jelita grubego. Dwie prace, będące opisem przypadków, omawiają problem przerzutów nowotworów. W pracy dotyczące śluzaka rzekomego otrzewnej (pseudomyxoma peritonei) opisano po raz pierwszy w Polsce przypadek skutecznego leczenia tego nowotworu za pomocą zabiegów cytoredukcyjnych oraz dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii.

Kolejna praca będąca opisem przypadku przerzutów nowotworów litych do jądra i powrózka nasiennego omawia rzadki problem diagnostyczny, który należy różnicować z guzami pierwotnymi gonad.

Jako ostatnia zamieszczona została monografia o rzadkiej, niestety, tematyce, jaką jest opracowanie skierowane dla pacjenta. Monografia ta stanowi przewodnik dla pacjenta, który zachorował na chorobę nowotworową i często nie wie, gdzie ma skierować się po poradę ani w jaki sposób postępować, aby proces diagnostyczny i decyzyjny był możliwie najkrótszy od chwili rozpoznania do rozpoczęcia leczenia. Opracowanie te nie jest praca naukową a jedynie racjonalnymi wskazówkami opracowanymi przez doświadczonych klinicystów, mających na co dzień styczność z poruszanymi problemami.

Zachęcam do uważnej i mam nadzieję, ciekawej lektury.
Z pozdrowieniami,
dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
Redaktor Naczelny