Cancer Surgery - spis treści numeru 1/2010

Nota redakcyjna

Nowoczesne leczenie onkologiczne wymaga ciągłej analizy postępowania, prowadzenia leczenia w oparciu o ustalone wzorce i standardy, ale i uwzględnienia specyficznej sytuacji klinicznej u konkretnego chorego. Dopiero takie, zindywidualizowane podejście do procesu leczenia może znaleźć odzwierciedlenie w postaci dobrych wyników. Oddając Państwu następny numer Cancer Surgery chciałbym zwrócić Państwa uwagę na zamieszczone w nim artykuły. » więcej

Prace poglądowe

Badanie cytologiczne płynu z otrzewnej w raku jelita grubego i konsekwencje kliniczne obecności komórek nowotworowych
ico-autorzy

autorzy: Jastrzębski T., Drucis K., Polec T., Biernat W., Jaśkiewicz J.

Śluzak rzekomy otrzewnej – wskazanie do cytoredukcji i dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii
ico-autorzy

autorzy: Jastrzębski T., Drucis K., Polec T., Maliszewski D., Jaśkiewicz J.

Ocena receptorów Her2 w raku żołądka
ico-autorzy

autorzy: Jastrzębski T., Drucis K., Polec T., Biernat W., Jaśkiewicz J.

Ocena stopnia odżywienia u chorych z nowotworami przewodu pokarmowego kwalifikowanych do zabiegów operacyjnych - potrzeba wdrożenia standardu postępowania
ico-autorzy

autorzy: Jastrzębski T., Drucis K., Polec T., Biernat W., Jaśkiewicz J.

Prace oryginalne

Kliniczna wiarygodność śródoperacyjnej oceny stanu regionalnych węzłów chłonnych metodą biopsji odciskowej węzła wartownika we wczesnym raku piersi
ico-autorzy

autorzy: Jastrzębski T., Drucis K., Gulida G., Jaśkiewicz J.

Opisy przypadków klinicznych

Desmoid przestrzeni zaotrzewnowej - opis przypadku
ico-autorzy

autorzy: Woźniacki P., Jastrzębski T., Matuszewski M., Wojciechowski J., Knut K., Drucis K., Jaśkiewicz J.

Inne

Sprawozdanie z 7 Międzynarodowej Konferencji dotyczącej chorób nowotworowych otrzewnej, odbywającej się w Uppsali w Szwecji, pod hasłem "Globalne Perspektywy Chirurgii Cytoredukcyjnej i Chemioterapii Dootrzewnowej"
ico-autorzy

autorzy: Jastrzębski T.