Nota Redakcyjna 1/2011

W niniejszym numerze Cancer Surgery chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pracę dotycząca poziomu antygenu sterczowego (Swoisty antygen sterczowy . Praktyczne znaczenie w raku gruczołu krokowego). Rak gruczołu krokowego jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych występujących u mężczyzn. Lekarze dysponują bardzo przydatnym narzędziem w rozpoznawaniu raka stercza oraz prowadzeniu chorych na ten nowotwór jakim jest pomiar stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy. Decyzja uznania wartości PSA za prawidłowe lub nieprawidłowe może zostać podjęta w oparciu o zakres norm PSA odpowiedniego do wieku chorego, wskaźnika zmian oraz wyników innych badań diagnostycznych.

W pracy „Procedura wykonania przezskórnej endoskopowej gastrostomii” przedstawiono metodologię sposobu przywracania możliwości przyjmowania pokarmów u chorych, u których z różnych przyczyn niemożliwe jest przyjmowanie pokarmów drogą doustną. Przezskórna endoskopowa gastrostomia jest uznanym sposobem prowadzenia leczenia żywieniowego. Zgodnie z wytycznymi ESPEN zabieg wykonuje się w określonych wskazaniach, a kwalifikacja powinna w każdym przypadku opierać się na indywidualnej sytuacji klinicznej. Przedstawiono proces przygotowania i przeprowadzenia tego małoinwazyjnego zabiegu z krótkim omówieniem poszczególnych etapów.

Kolejna praca „Współczesne metody rozpoznawania i leczenia przełyku Barretta” omawia aspekty postępowania w przypadku stwierdzenia obecności metaplazji jelitowej w dolnym odcinku przełyku. Ze względu na rozpoznanie histopatologiczne istnieją różne formy postępowania, polegające na wykonaniu mukozektomii drogą endoskopową lub resekcji dolnego odcinka przełyku.

Z kolei w pracy „Interwencja żywieniowa u pacjentów operowanych w Klinice Chirurgii Onkologicznej GUMed z powodu raka jelita grubego i odbytnicy, prowadzonych programem szybkiej ścieżki chirurgicznej w świetle wytycznych Europejskiego Towarzystwa Żywienia Poza i Dojelitowego” przedstawiono wytyczne do postepowania u chorych z rakiem jelita grubego prowadzonych programem Fast Track, z uwzględnieniem leczenia żywieniowego. Postępowanie to umożliwia lepsze przygotowanie chorego do zabiegu oraz prowadzenie po zabiegu w celu jak najszybszego dojścia pacjenta do stanu sprzed leczenia.

Oddając niniejszy, kolejny numer Cancer Surgery życzę Państwu owocnej lektury,

dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
Redaktor Naczelny