Cancer Surgery - spis treści numeru 1/2009

Prace poglądowe

Guzy naczyniowe i wrodzone malformacje naczyniowe.
ico-autorzy

autorzy: Wyrzykowski D., Bukowski M., Jaśkiewicz J.

Węzeł "wartownik" w raku piersi. Problemy i kontrowersje.
ico-autorzy

autorzy: Jastrzębski T.

Zastosowanie mikromacierzy DNA w leczeniu raka piersi.
ico-autorzy

autorzy: Jankowski M., Krause A., Zegarski W.

Znaczenie diagnostyczne markera CA 72-4 u chorych z rakiem żołądka.
ico-autorzy

autorzy: Wroński K., Tenderenda M.

Prace oryginalne

Taktyka leczenia operacyjnego raka tarczycy w oddziale chirurgicznym.
ico-autorzy

autorzy: Kąkol M., Romanowski S.

Ocena węzła wartowniczego w klinicznie niebadalnym raku piersi wykrytym w postaci ograniczonego do 10 mm obszaru mikrozwapnień w obrazie mammograficznym. Doniesienie wstępne.
ico-autorzy

autorzy: Jastrzębski T., Jaśkiewicz J., Gulida G., Karmoliński A., Lass P., Drucis K., Kruszewski W. J., Kopacz A.

Możliwości poprawy parametrów hipertermii w krążeniu kończynowym u chorych poddanych regionalnej perfuzji kończynowej z powodu czerniaka poprzez podanie Bupiwakainy do przestrzeni zewnątrzoponowej.
ico-autorzy

autorzy: Jastrzębski T., Sommer A., Świerblewski M., Lass P., Rogowski J., Drucis K., Kopacz A.

Opisy przypadków klinicznych

Oznaczenie węzła wartownika w raku piersi u mężczyzny - opis przypadku.
ico-autorzy

autorzy: Gryglewski G., Barchnicka A., Kopacz A.

Czerniak złośliwy skóry zlokalizowany na paliczku - leczenie chirurgiczne za pomocą amputacji oraz biopsja odciskowa węzła wartownika (SLNB) - opis przypadku.
ico-autorzy

autorzy: Schulze Uphoff U., Drucis K., Gries G.

Jednoczasowe występowanie oponiaków dwóch odrębnych przestrzeni anatomicznych: jamy czaszki i kanału kręgowego - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
ico-autorzy

autorzy: Słoniewski P., Dzierżanowski J., Stempniewicz M., Bełdziński P., Michalik R.

Inne

Historia Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku w okresie 1970-2005.
ico-autorzy

autorzy: Słoniewski P., Dzierżanowski J., Stempniewicz M., Bełdziński P., Michalik R.