Cancer Surgery - spis treści numeru 2/2009

Prace poglądowe

Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii w leczeniu przerzutów do otrzewnej raka jelita grubego i raka żołądka
ico-autorzy

autorzy: Jastrzębski T., Kopacz A.

Rola Helicobacter pylori w raku żołądka
ico-autorzy

autorzy: Zegarski W., Krause A., Zegarska B.

Prace oryginalne

Ocena czynników rokowniczych w raku płaskonabłonkowym przełyku w materiale Kliniki Chirurgii Onkologicznej AM w Gdańsku - doniesienie wstępne
ico-autorzy

autorzy: Świerblewski M., Kopacz A., Jastrzębski T.

Ocena limfoscyntygraficzna węzłów chłonnych wartowniczych u pacjentek z rakiem piersi w procedurze ich identyfikacji
ico-autorzy

autorzy: Jastrzębski T., Lass P., Świerblewski M., Skokowski J., Kopacz A.

Biopsja węzła wartownika w niebadalnym klinicznie raku piersi wykrytym w mammografi jako ognisko mikrozwapnień o średnicy do 10 mm
ico-autorzy

autorzy: Jastrzębski T., Jaśkiewicz J., Lass P., Gulida G., Karmoliński A., Drucis K., Kruszewski W., Kopacz A.

Opisy przypadków klinicznych

Nowotwory zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych przebiegające bez żółtaczki mechanicznej: Opis przypadków
ico-autorzy

autorzy: Wierzbicki R., Mielko J., Kurylcio A., Łopuszyńska M., Polkowski W.

Inne

Jan Antoni Mikulicz-Radecki (1850-1905) - Endoskopia, antyseptyka, aseptyka. Trzy filary współczesnej chirurgii
ico-autorzy

autorzy: Śniadecki M., Drucis K., Skokowski J., Kopacz A.